Việt Nam mà có 5 loại xe bay này là khỏi lo cảnh "ùn tắc” mỗi ngày

Aurora Flight Sciences eVTOL vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Tuy nhiên, Boeing là một trong các công ty đang thiết kế các phương tiện cho dịch vụ taxi bay trong kế hoạch của Uber. Chính Uber dự định sẽ triển khai dịch vụ taxi bay demo vào năm 2020 tại Dallas, LosAngeles và Dubai và đưa vào kinh doanh thương mại vào năm 2023.

Nguồn: http://danviet.vn/viet-nam-ma-co-5-loai-xe-bay-nay-la-khoi-lo-canh-un-tac-moi-ngay-5020202999592...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Đắt - Độc - Lạ