Nguồn: http://danviet.vn/vay-ngan-xoc-xech-la-loi-kem-duyen-thuong-thay-50202041011582808.htm

Theo Hồng Linh (Dân Việt)

sự kiện Xu hướng thời trang