Nguồn: http://danviet.vn/thon-thuc-bo-anh-catalogue-quai-thu-con-tay-honda-nova-dash-125-50202025515110...

Theo Văn Biên (Dân Việt)

sự kiện Honda