Những “vũ khí” của Exciter 155 VVA đốn gục giới chơi xe xứ chùa vàng

Sự kiện: Yamaha Exciter 155

5. Hệ thống phanh của Yamaha Exciter 155 VVA với phanh đĩa trước và sau an toàn. Lốp xe loại MAXXIS, kích thước lốp trước 90/80-17 và kích thước lốp sau 120/70-17 cho cảm giác bám đường tốt, đặc biệt là khi cua xe.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-vu-khi-cua-exciter-155-vva-don-guc-gioi-choi-xe-xu-chua-vang-50202114855...

Theo Vân Long (Dân Việt)

sự kiện Yamaha Exciter 155