Những “vũ khí” của Exciter 155 VVA đốn gục giới chơi xe xứ chùa vàng

Sự kiện: Yamaha Exciter 155

4. Vua côn tay Exciter 155 VVA còn có khả năng kiểm soát rất tốt. Sự phát triển thân xe trên Exciter 155 VVA rõ ràng đã ảnh hưởng đến kích cỡ, sự điều khiển và vị trí ngồi xe. Các tay lái thuộc phái mạnh của xứ chùa vàng cực mê dáng ngồi đậm chất thể thao trên Exciter 155 VVA.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-vu-khi-cua-exciter-155-vva-don-guc-gioi-choi-xe-xu-chua-vang-50202114855...

Theo Vân Long (Dân Việt)

sự kiện Yamaha Exciter 155