Theo Văn Biên - Ảnh: Hưng Quang (Dân Việt)

sự kiện Honda Dream huyền thoại