Infographic: Quy trình cấp đăng ký, biển số xe theo Thông tư 58

Chủ Nhật, ngày 12/07/2020 08:00 AM (GMT+7)

Thông tư 58/2020/TT-BCA Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2020. Trong đó có quy định chi tiết quy trình cấp đăng ký, biển số xe cho người Việt Nam.

Infographic: Quy trình cấp đăng ký, biển số xe theo Thông tư 58 - 1

Nguồn: http://danviet.vn/infographic-quy-trinh-cap-dang-ky-bien-so-xe-theo-thong-tu-58-50202012775850.htm

Theo Văn Biên (Dân Việt)