Có thể đăng ký, bấm biển số xe máy trực tuyến từ A-Z trên VNeID

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Người dân đăng ký xe lần đầu sẽ có thể thực hiện mọi thủ tục đăng ký, bấm biển số xe máy từ A-Z ngay trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) mà không cần tới cơ quan công an. 

Thông tư 28/2024/TT-BCA do Bộ Công An ban hành (sau đây gọi tắt là Thông tư 28) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 thì từ ngày 1/8/2024, người dân đăng ký xe xe máy lần đầu có thể thực hiện việc nộp giấy tờ thủ tục và lệ phí đăng ký xe máy, bấm biển số hoàn toàn trực tuyến trên ứng dụng VNeID. 

Cụ thể, khoản 7 Điều 2 của Thông tư 28 quy định:

“5. Trường hợp công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước trên cổng dịch vụ công hoặc Ứng dụng định danh quốc gia

a) Chủ xe thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này, không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe; đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Khi nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, chủ xe gửi cho cơ quan đăng ký xe Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) qua dịch vụ bưu chính công ích;

Trường hợp chủ xe không nộp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) hoặc thông tin bản chà số máy, số khung cung cấp không đúng với thông tin đã kê khai thì chủ xe phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe để chà số máy, số khung và nhận kết quả đăng ký xe;

b) Chủ xe thực hiện bấm biển số trên cổng dịch vụ công hoặc trên Ứng dụng định danh quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này;

c) Cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia thông báo biển số xe được cấp và hướng dẫn nộp tiền lệ phí đăng ký xe qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc thông báo trên Ứng dụng định danh quốc gia để chủ xe nộp tiền qua tiện ích thanh toán được tích hợp trên cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia;

d) Sau khi thanh toán thành công lệ phí đăng ký xe, cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia thông báo cho chủ xe việc hoàn thành nộp lệ phí;

đ) Cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình từ cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe (không phải thực hiện: Kiểm tra thực tế xe, chà số máy, số khung của xe, chụp ảnh xe theo quy định về quy trình nghiệp vụ đăng ký xe); in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe; trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền duyệt, ký hồ sơ xe, chứng nhận đăng ký xe, sổ đăng ký xe và các giấy tờ liên quan; đóng dấu hồ sơ xe; ký số chứng nhận đăng ký xe để trả kết quả đăng ký xe về cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia theo quy định. Trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe qua dịch vụ bưu chính công ích;

e) Cán bộ đăng ký xe nhận Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) để kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống đăng ký, quản lý xe, ký xác nhận đã kiểm tra, đối chiếu lên bản chà số máy, số khung của xe để lưu vào hồ sơ đăng ký xe; quét bản chà số máy, số khung của xe (bản chà số máy, số khung dán trên Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng) và tải lên hệ thống đăng ký, quản lý xe.”.

Người dân có thể thực hiện đăng ký xe, bấm biển số trên VNeID từ 1/8/2024.

Người dân có thể thực hiện đăng ký xe, bấm biển số trên VNeID từ 1/8/2024.

Như vậy, từ ngày 1/8 tới thì người dân có thể thực hiện việc đăng ký xe lần đầu, bấm biển số trực tuyến trên ứng dụng VNeID mà không cần phải đưa xe tới cơ quan đăng ký xe. Giấy tờ xe cùng biển số sẽ được cơ quan chức năng gửi về tận nhà bạn theo đường bưu chính rất thuận tiện.

Nguồn: [Link nguồn]

Từ nay đến 31/8, chỉ cần trả trước 30% giá trị xe, tức từ 5,4 triệu đồng, khách hàng có thể dễ dàng sở hữu một mẫu xe điện VinFast, kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn như tặng voucher hay cơ hội trúng xe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BẢO NAM ([Tên nguồn])
Kinh nghiệm lái xe máy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN