Nguồn: http://danviet.vn/can-canh-sieu-pham-2021-honda-sh-350i-me-hoac-nha-giau-viet-5020211357583779.h...

Theo Văn Biên (Dân Việt)

sự kiện Honda SH