Nguồn: http://danviet.vn/thi-truong-xe/anh-chi-tiet-huyen-thoai-2020-honda-ex5-do-hoa-moi-phun-xang-die...

Theo Văn Biên (Dân Việt)

sự kiện Honda Dream huyền thoại