Phim hoạt hình Larva: Bong bóng

Với khả năng " xì hơi" bá đạo danh bất hưu truyền của mình , sâu vàng tiếp tục phát huy sau khi dọn đến nơi ở mới cùng khả năng thổi bong bóng bằng mũi lần này liệu chú sâu đỏ sẽ học được bài học gì từ sâu vàng, mời các bạn cung theo dõi.

Chia sẻ
(Khám phá)
Phim hoạt hình Larva Xem thêm
Báo lỗi nội dung