Ăn gì để nhớ lâu thi giỏi?

Ăn gì để nhớ lâu thi giỏi? Những ngày gần đến kì thi, bạn cứ hốt hoảng nhớ nhớ quên quên kể cả từ những công thức toán quen thuộc nhất,...