Chuyện vui toàn dấu sắc: Chín Bốn ngón bái Chúa Rắn

Sáng giáp Tết, gió rét buốt thấu óc, Chính Bốn Ngón khoác cái áo gió mới cóng, lấy chiếc ét hắt (SH) phóng xuống xóm dưới sắm mấy thứ cúng Chúa Rắn.

Vốn “dính” báo ứng, Chính Bốn Ngón rất chú ý đến cúng bái, cứ cuối tháng hắn sắm các thứ đến Miếu Chúa Rắn cúng, tháng cuối (tháng giáp tết) cúng lớn nhất.

Lúc bé, Chính Bốn Ngón có tiếng láu cá, phá phách khắp lối xóm, tán gái rất khéo. Chú bé Chính có khiếu bắt rắn, hắn giúp bố bắt Rắn bán kiếm sống. Lúc phát, có tối hắn bắt đến mấy ký rắn, bán kiếm khá khá.

Đến cuối lớp tám, đúng cái tối cuối tháng tối mít, hắn đốt đuốc bắt rắn, xúi cái gió lớn tắt đuốc, có chú rắn lớn sáp tới đớp trúng ngón cái. Cấp cứu mấy tháng hắn mới thoát chết, hắn mất đứt cái ngón cái. Thế hắn mới có cái ních (nick) Chính Bốn Ngón.

Lúc rắn cắn, hắn ngất mấy tiếng, hắn mớ thấy Chúa Rắn đến cấm hắn bắt rắn tiếp. Chúa rắn nói nếu hắn biết sám hối, cúng bái tốt, biết sống có đức, Chúa Rắn sẽ giúp hắn sống khấm khá.

Thoát chết, Chính Bốn Ngón thấy chán ngấy cái kiếp bắt rắn. Hắn nói bố giúp cất cái Miếu, cứ thế sớm tối cúng bái Chúa Rắn.

Cúng bái suốt mấy tháng, đến cái tối Chúa Rắn đến ứng, lối xóm mới chú ý đến hắn. Tối đó, hắn thắp nến cúng giống các tối khác, có chú Rắn chúa rất lớn đến trước Miếu cúi cúi giống tế bái. Bố hắn ới chú bác đến chứng kiến. Thấy thế, mấy bác há hốc, khiếp vía. Chính Bốn Ngón lớn tiếng: Chúa Rắn đến ứng giá đó, các bác chớ có khiếp, sắp tới Xóm Miếu chắc chắn có phước lớn. Sáng kế đó, bố hắn báo khắp xóm, nói hắn mới trúng vé số, kiếm mớ. Bố hắn nói hắn đoán số trúng phóc, lối xóm thấy thế lác mắt, đoán chắc cú hắn có Thánh giúp.

(Lúc sắp chết bố hắn mới thú hết với má hắn cái kế sách láu cá: tối đó, bố hắn lấy cước thắt chú rắn chết, lúc chú bác đến, bố hắn núp dưới cái hố kéo rắn tới trước miếu. Hắn bốc phét trúng vé số chứ có trúng khối đấy!)

Mấy thím có tính bóng thích bói toán kéo đến nói Chính bói giúp. Với khách sống kế đó, hắn vốn biết hết, phán cứ vách vách, bách phát bách trúng. Với khách xóm khác, hắn cấu kết móc nối với mấy chú xóm đó nắm bắt, có thế hắn mới bói đúng, khách bói khoái lắm.

Cứ thế, cái mánh khóe láu cá giúp hắn có tiếng, khách khứa tứ phía kéo đến Miếu Chúa Rắn cúng bái với bói toán. Hắn kiếm chác tốt, phất ác, phất giống mái lá trước... lốc xoáy. Hắn bói lắm thứ lắm, đám cưới, giá đất, vé số, bóng đá đến chứng khoán... hắn bói tất.

Đến cái lúc giá đất khắp đất nước nóng rát, đất xóm Miếu có giá khá khá. Mấy bác mới bán đất có tí vốn thích đú tí chứng khoán chứng khiếc. Chính Bốn Ngón vốn có chút kiến thức chứng khoán, hắn tính kế bắt... cá lớn.

Hắn kết nối với mấy đối tác góp vốn tính toán cách khống chế giá chứng khoán. Khách đến bói chứng khoán, hắn nói chứng khoán Miếu Chúa Rắn sắp có giá, các bác có vốn cứ oánh... nhất chết. Muốn thuốc khách, trước hết, hắn kích giá trái phiếu Miếu Chúa Rắn tí chút. Có mấy bác thắng tí sướng lắm, í ới kháo khắp xóm, xóm kế kháo xóm kế tiếp, cứ thế bác kéo cháu, cháu kéo chú bán đất bán cát góp vốn oánh chứng khoán Miếu Rắn Chúa. “Trúng mánh” các bác cất mớ giấy “chứng”, tiếp đó giá cứ thế xuống dốc, ngóng suốt... ếch thấy giá nó “ngóc”, chán quá lấy nhóm bếp hết mớ. Đến lúc kết, các bác máu chứng khoán “nếm trái đắng”: mất trắng đất cát, mất hết vốn liếng.

Với kế sách thất đức, Chính Bốn Ngón với nhóm “có ích” trúng mánh lớn. Có vốn lớn hắn muốn “oánh” đất. Hắn đoán giá đất chắc chắn sắp tới sốt ác. Hắn lấy hết vốn liếng mới “cướp” ném... xuống đất. Máu quá, hắn thế chấp ráo Miếu Rắn Chúa lấy vốn... oánh tiếp.

Hắn tính khó sánh với... Chúa Rắn tính. Hắn sống láu cá thế Chúa Rắn chắc khó giúp hắn tiếp, chính thế đất cát cứ rớt giá suốt. Mới có mấy cái tết (chắc bốn cái) hắn sắp mất hết vốn.

Ác báo ác, hắn biết thế! Hắn nhớ đến mấy thứ Chúa Rắn nhắc hắn lúc bé... Đến lúc, hắn muốn sống có đức.

HienMQ

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung