Tuyển tập tranh vui y tế năm 2014 (1)

Sự kiện: Y học cười

Không có gì quý hơn sức khỏe, lúc nào thấy mệt trong người bạn mới thấu hiểu chân lý này.

Tuyển tập tranh vui y tế năm 2014 (1) - 1

Chuyện này tôi chưa từng thấy ở bệnh nhân nào.

Tuyển tập tranh vui y tế năm 2014 (1) - 2

Cô y tá nhiệt tình.

Tuyển tập tranh vui y tế năm 2014 (1) - 3

Không tuyên truyền nào ấn tượng bằng.

Tuyển tập tranh vui y tế năm 2014 (1) - 4

Họ bảo làm y tá sướng lắm?

Tuyển tập tranh vui y tế năm 2014 (1) - 5

Bệnh vẫn đóng vai... thiên thần.

Tuyển tập tranh vui y tế năm 2014 (1) - 6

Em khám dịu dàng nhất ngành Y nè.

Tuyển tập tranh vui y tế năm 2014 (1) - 7

Hi hi... cứ tình tĩnh mà run, bệnh nhẹ mà.

Tuyển tập tranh vui y tế năm 2014 (1) - 8

Này, đừng có mà lười khám sức khỏe đấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lão Đồng Nát ([Tên nguồn])
Y học cười Xem thêm
Báo lỗi nội dung