“Tôi là gái nhảy” (P.7)

“Tôi là gái nhảy” (P.7) Đợi người đàn bà ấy bước ra khỏi quán, mắt cô ứa lệ. Tay cô chẳng thèm gạt nước mắt, bởi nó chảy quá nhiều....

"Tôi là gái nhảy" (P.6)

"Tôi là gái nhảy" (P.6) Cuộc đời Lan dường như sinh ra để cuốn hút đàn ông rồi lại mòn mỏi chờ đợi họ trong lúc hạnh phúc nhất