Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đại hội XIII có trách nhiệm lịch sử to lớn

Thứ Ba, ngày 26/01/2021 14:08 PM (GMT+7)

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

Sáng nay 26-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) đã khai mạc trọng thể.

Tham dự phiên khai mạc Đại hội XIII có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đại hội XIII có trách nhiệm lịch sử to lớn - 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội - Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng ta là đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, mỗi đảng viên là một đại biểu trung thành của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc ta.

Thủ tướng nhiệt liệt chào mừng 1.587 đại biểu, là các đảng viên ưu tú tiêu biểu cho trí tuệ, sức mạnh của gần 5,2 triệu đảng viên.

Thủ tướng bày tỏ Đại hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đại hội tưởng nhớ các thế hệ tiền bối, các anh hùng liệt sĩ…

Thủ tướng nêu rõ Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đứng trước thời cơ và thách thức đan xen. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách tại Đại hội XIII.

Thủ tướng nhấn mạnh Đại hội XIII có trách nhiệm lịch sử to lớn với đồng bào, Tổ quốc, dân tộc, không chỉ trong 5 năm tới mà còn những năm tiếp theo và cho thế hệ tương lai.

Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đổi mới, hội nhập và phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiên định niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII, đặc biệt là bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thủ tướng nhấn mạnh với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm, mục tiêu đi tới của dân tộc: Dân giàu, nước mạnh, vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-dai-hoi-xiii-co-trach-nhiem-lich-su-to-lon...

5 bài học lớn từ báo cáo của Tổng Bí thư tại Đại hội XIII

"Trong mọi vấn đề phải quán triệt quan điểm "dân là gốc", kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân...

Theo Phạm Văn Thế (Người lao động)
sự kiện Đại hội Đảng XIII