DANH MỤC
 

Bài viết: Quỳnh An & Hoàn Như

Ảnh & Clip: Hoàn Như

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên

Nguồn: http://danviet.vn/dien-mao-cau-can-hon-1000-ty-dong-1-km-noi-voi-cay-cau-2-tang-doc-nhat-5020201170291689.htm

Theo Hoàn Như - Trung Nam (Dân Việt)