Infographic: Bom nhiệt hạch khác bom nguyên tử thế nào?

Cùng sử dụng nguyên liệu hạt nhân, nhưng bom nhiệt hạch hoạt động dựa trên phản ứng hợp hạch, tạo ra sức mạnh gấp hàng nghìn lần bom nguyên tử.

Infographic: Bom nhiệt hạch khác bom nguyên tử thế nào? - 1Infographic: Bom nhiệt hạch khác bom nguyên tử thế nào? - 2Infographic: Bom nhiệt hạch khác bom nguyên tử thế nào? - 3Infographic: Bom nhiệt hạch khác bom nguyên tử thế nào? - 4Infographic: Bom nhiệt hạch khác bom nguyên tử thế nào? - 5

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Trung Đức ([Tên nguồn])
Triều Tiên thử bom nhiệt hạch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN