Nguồn: http://danviet.vn/mai-phuong-thuy-luong-thuy-linh-dien-suit-theo-style-nu-tinh-50202117121257590...

Theo Nguyên Bảo (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Phong cách thời trang của SAO