Ảnh: Trên tay sớm bộ đôi Samsung Galaxy Note10/10+ màu đen tại Việt Nam

Sự kiện:

Galaxy Note 10

Đối với những người dùng ưu tiên về hiệu suất, Galaxy Note10 có các công nghệ mới, khả năng nâng cao và tích hợp mạnh mẽ nhằm phục vụ người dùng tự do làm việc theo cách hiệu quả.
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)

sự kiện Galaxy Note 10