Video thể thao: Tại nạn kinh hoàng

Một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra ở cuộc đua xe tại Bắc Mỹ trong tuần vừa qua.

-

Báo lỗi nội dung