Video thể thao: Pha bứt tốc siêu hạng

Tận dụng sự chủ quan cộng thêm nỗ lực tuyệt vời, màn nước rút khó tin đã xảy ra.

Chia sẻ
Trần Vũ - Tân Thành
Báo lỗi nội dung