Nguồn: http://danviet.vn/nguoi-dep-bong-chuyen-thich-mac-bikini-vong-ba-101cm-nong-bong-502021252025882...

Theo Q.H (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Tuyệt đỉnh bóng chuyền thế giới