Theo Hương Bùi - Ảnh: Alex Cui - Trang điểm: Hồ Khanh - Làm tóc: Ngọc Duyên (Khampha.vn)

sự kiện Sao Việt