Mua bán thời bao cấp hoá ra khó khăn đến nhường này

Ngoài nhà nước và các tổ chức tập thể, người dân không được phép vận tải hàng hóa, mua bán, trao đổi từ địa phương này sang địa phương khác. Không mua được gì ngoại trừ các mặt hàng thuộc diện phân phối của nhà nước.

Nguồn: http://danviet.vn/mua-ban-thoi-bao-cap-hoa-ra-kho-khan-den-nhuong-nay-502020109107257.htm

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh