Quảng Bình khai tử dự án điện mặt trời trị giá 14 triệu USD: Không ai chịu trách nhiệm?

Quảng Bình khai tử dự án điện mặt trời trị giá 14 triệu USD: Không ai chịu trách nhiệm?

Sau quyết định đầu tư kéo điện lưới chồng lên dự án điện mặt trời tại 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch (Bố Trạch), mới đây UBND tỉnh Quảng Bình tiếp tục ra quyết định kéo điện lưới chồng lên dự án điện mặt trời ở vùng Lòm, xã Trọng Hóa (Minh Hóa). Trong lúc đó, dự án điện mặt trời có vốn vay từ Chính phủ Hàn Quốc đầu tư tại các địa phương này chưa được quyết toán.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN