Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 5/10-11/10: Cưỡng đoạt 2

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Bọn buôn người đã trở lại để trả thù cho đồng bọn của chúng - những kẻ đã bị Bryan Mills, cựu CIA kết liễu để cứu con gái của mình. Giờ đây, Bryan một lần nữa phải đối mặt với chúng để bảo vệ mạng sống cho vợ và con gái của mình.

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Cưỡng đoạt 2 9h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 5/10-11/10

Hành động

Vùng đất dữ: Báo thù  (3D) 14h20, 16h40, 19h00 5/10-11/10

Hành động

Cướp siêu hạng 9h50, 12h10, 14h30, 16h50, 19h10, 21h30 5/10-11/10

Hành động

Tốc độ kinh hoàng 9h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 5/10-11/10

Hành động

Galaxy Nguyễn Trãi

Cưỡng đoạt 2

09h55, 11h50, 12h55, 13h45, 14h50, 15h40, 17h35, 19h30, 21h25

5/10-11/10

Hành động

Scandal

09h00, 10h00, 11h05, 12h05, 13h10, 14h10, 15h15, 16h20, 17h20, 18h25, 19h25, 20h30, 21h30

5/10-11/10

Tâm lý

Cướp siêu hạng

09h35, 11h30, 17h15, 21h15

5/10-11/10

Hành động

Tốc độ kinh hoàng 09h05, 11h00, 13h25, 17h05, 19h00, 19h00 5/10-11/10

Hành động

Vùng đất dữ: Báo thù 15h20, 19h15 5/10-11/10

Hành động

Galaxy Nguyễn Du

Cưỡng đoạt 2

09h55, 11h50, 13h45, 15h40, 17h35, 19h30, 21h25

5/10-11/10

Hành động

Scandal

09h00, 10h00, 11h05, 12h05, 13h10, 14h10, 15h15, 16h20, 17h20, 18h25, 19h25, 20h30, 21h30

5/10-11/10

Tâm lý

Cướp siêu hạng

09h35, 11h30, 17h15, 21h10

5/10-11/10

Hành động

Tốc độ kinh hoàng 09h05, 11h00, 13h25, 17h05, 19h00, 21h00 5/10-11/10

Hành động

Vùng đất dữ: Báo thù (3D) 15h20, 19h10 5/10-11/10

Hành động

Galaxy Tân Bình

Cưỡng đoạt 2

09h00, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 19h00, 20h00, 21h00, 21h45

5/10-11/10

Hành động

Scandal

09h10, 09h50, 10h30, 11h10, 11h50, 12h30, 13h10, 13h50, 14h30, 15h10, 15h50, 16h30, 17h20, 18h00, 18h30, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00

5/10-11/10

Tâm lý

Cướp siêu hạng

09h15, 12h20, 16h30, 20h45

5/10-11/10

Hành động

Tốc độ kinh hoàng 09h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h15, 19h45, 21h30 5/10-11/10

Hành động

Mối quan hệ nguy hiểm 10h15, 13h15, 18h30 5/10-11/10

Hành động

Lấy chồng người ta 11h50, 14h15, 17h30 5/10-11/10

Tâm lý

Vùng đất dữ: Báo thù  11h15, 15h20, 21h15 5/10-11/10

Hành động

Vùng đất dữ: Báo thù  (3D) 19h15 5/10-11/10

Hành động

TP.HCM: Bấm vào đây xem số điện thoại và địa chỉ các Rạp

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

Chia sẻ
Gửi góp ý
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN