Lịch chiếu phim rạp Quốc gia từ 1/6-7/6: Bạch Tuyết và gã thợ săn

Câu chuyện cổ tích xoay quanh việc người đi săn được lệnh đưa Bạch Tuyết vào rừng giết nhưng trớ true thay anh ta lại trở thành người tư vấn và bảo vệ nàng để chống lại Nữ Hoàng độc ác

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đường đua ma quái (4D) 11h, 13h, 15h, 17h, 19h, 21h (T6, T2 đến T5); 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 14h45, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30 (T7, CN) 1/6-7/6

Hành động

Chiến binh robot 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 20h (T6, T2 đến T5); 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h (T7, CN) 1/6-7/6

Hành động

Ba chàng ngốc 17h30 (T6); 11h20, 20h05 (T7); 11h20, 14h50, 18h20 (CN, T2); 11h45, 17h35 (T3, T4, T5) 1/6-7/6

Hài

Ánh sáng cuối con đường 12h, 13h40, 15h15, 16h50, 18h25, 20h05, 21h40 (T6, T7); 10h50, 14h10, 15h50, 19h10, 20h50 (CN); 12h20, 14h, 15h40, 19h, 20h40 (T2); 11h40, 15h, 16h40, 18h20, 20h (T3, T4, T5) 1/6-7/6

Hành động

Gia sư nữ quái 12h15, 14h10, 18h, 19h45 (T6); 9h15, 11h, 12h45, 14h30, 16h15, 18h, 19h45 (T7, CN, T2, T3, T4, T5) 1/6-7/6

Hài

Bạch Tuyết và gã thợ săn 9h15, 11h20, 13h25, 15h30, 17h35, 19h40, 21h45 (T6, T7); 9h10, 11h15, 13h20, 15h25, 17h30, 19h35, 21h40 (CN, T2); 9h40, 13h25, 15h30, 19h15, 21h20 (T3, T4, T5) 1/6-7/6

Hành động

Madagasca 3 (3D) 10h30, 11h, 12h40, 14h20, 16h, 17h40, 19h20, 21h00 (T6) 1/6-7/6

Tâm lý

Điệp viên áo đen (3D) 16h, 21h30 (T6); 10h, 12h, 14h30, 19h (T7); 10h, 14h30, 19h (CN, T2, T3, T4, T5) 1/6-7/6

Hành động

Điệp viên áo đen 10h10, 12h, 13h50, 15h40, 19h10, 21h (T6); 9h30, 13h, 14h50, 18h15, 21h45 (T7); 9h30, 13h, 16h30, 20h, 21h45 (CN, T2); 10h50, 12h40, 14h30, 16h20, 18h10, 20h, 21h45 (T3, T4, T5) 1/6-7/6

Hành động

Biệt đôi siêu anh hùng  (3D) 8h (T6); 16h30, 21h30 (T7); 12h, 16h30, 21h30 (CN, T3, T5); 21h30 (T2); 12h, 16h30 (T4) 1/6-7/6

Hành động

TP.HN: Bấm vào đây xem số điện thoại và địa chỉ các rạp phim

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

Chia sẻ
Gửi góp ý
Phim chiếu rạp quốc gia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN