Phiếm đàm chuyện “hôn hít“

Phiếm đàm chuyện “hôn hít“

Tại sao đàn ông thích hôn phụ nữ? Chuyện này có nguyên nhân hết sức sâu xa, và hẳn là có từ thời tiền sử.
Phiếm đàm cuối tuần về... ngoại tình (kỳ 1)

Phiếm đàm cuối tuần về... ngoại tình (kỳ 1)

Muốn biết ông nào ngoại tình, ông nào chưa ngoại tình, đàn ông ngoại tình nhiều hơn hay đàn bà ngoại tình nhiều hơn, cuộc đàm đạo về ngoại tình diễn biến ra sao, mời các bạn xem Phiếm đàm cuối tuần về... ngoại tình (kỳ 2).

Cười 24H

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN