Em ơi, “Hà Lội”... tắm

Em ơi, “Hà Lội”... tắm Bác nào vẫn quen đánh đồng khái niệm xin vui lòng hiểu rõ rằng bài viết này không nói về "người Hà Nội".