Theo Thuỳ Vân (Theo Mir) (Khampha.vn)

sự kiện Kỉ lục thế giới