Robot bằng gỗ thật như con người

Một người đàn ông Ukraina có tên Dmitry Balandin đã sáng tạo một mô hình người bằng gỗ và đặt tên cho nó là Cylon

Theo Thùy Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN