Những kiểu hôn đặc biệt khó đỡ

Một cuộc thi “khóa môi” người đồng tính được tổ chức tại khuôn viên trường Đại học Trùng Khánh, Trung Quốc vào ngày 17/5/2012 nhằm mục đích hưởng ứng tinh thần của Ngày chống kỳ thị người đồng tính.

Quỳnh_An (Tổng hợp)

sự kiện Chuyện lạ Thế giới