Những chú mèo với bộ ria mép hóm hỉnh

Chú mèo này sở hữu bộ ria mép kiểu móng ngựa. Kiểu móng ngựa là vì bộ ria mép trông giống với chiếc móng ngựa lập úp.

Theo Hương Giang ([Tên nguồn])

Chuyện lạ Thế giới

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN