Gương mặt người mang gần 7.000 chiếc khuyên

Chồng Davidson khen bà “trông thật tuyệt vời. Mọi người chỉ nhìn thấy những chiếc khuyên nhưng tôi lại thấy một tính cách đáng ngạc nhiên ẩn bên trong. Chúng tôi đã quen biết nhau từ 15 năm nay”.

An (tổng hợp)

sự kiện Chuyện lạ có thật