Quy định mới về đèn ô tô có khiếm khuyết vẫn đạt kiểm định

Thông tư số 02/2023 quy định hai hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng về đèn xe được chấp nhận cấp giấy chứng nhận kiểm định xe.

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 02/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021 (quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ). Thông tư 02 chính thức có hiệu lực thi hành từ 0h ngày 22-3.

Thông tư mới sửa đổi 7 điều và 5 phụ lục trên 18 điều và 19 phụ lục so với Thông tư cũ. Trong đó, về hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng đèn xe có hai điểm sửa đổi được nhiều người quan tâm.

Cụ thể, tại phụ lục II, mục 4.5 quy định về tình trạng và sự hoạt động của đèn phanh: Khi đạp phanh, số đèn hoạt động tại cùng thời điểm của cặp đèn đối xứng nhau không đồng bộ về mầu sắc và kích cỡ được xếp vào loại hư hỏng không gây mất an toàn kỹ thuật, được cấp Giấy chứng nhận kiểm định. Trước đó, quy định này đòi hỏi phải sửa chữa các hư hỏng để kiểm định lại.

Tương tự như vậy đối với đèn lùi, không sáng khi cài số lùi được cấp Giấy chứng nhận kiểm định cũng là điểm mới trong Thông tư 02/2023.

Dưới đây là chi tiết hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng về đèn xe:

Quy định mới về đèn ô tô có khiếm khuyết vẫn đạt kiểm định - 1

Quy định mới về đèn ô tô có khiếm khuyết vẫn đạt kiểm định - 2

Quy định mới về đèn ô tô có khiếm khuyết vẫn đạt kiểm định - 3

Quy định mới về đèn ô tô có khiếm khuyết vẫn đạt kiểm định - 4

Quy định mới về đèn ô tô có khiếm khuyết vẫn đạt kiểm định - 5

Trong đó, các khiếm khuyết, hư hỏng của xe cơ giới trong kiểm định được phân thành 3 mức như sau:

a) Khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng (MINOR DEFECTS - MiD) là hư hỏng không gây mất an toàn kỹ thuật, ô nhiễm môi trường khi xe cơ giới tham gia giao thông. Xe cơ giới vẫn được cấp Giấy chứng nhận kiểm định;

b) Khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng (MAJOR DEFECTS - MaD) là hư hỏng có thể gây mất an toàn kỹ thuật, ô nhiễm môi trường khi xe cơ giới tham gia giao thông. Xe cơ giới không được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, phải sửa chữa các hư hỏng để kiểm định lại;

c) Khiếm khuyết, hư hỏng nguy hiểm (DANGEROUS DEFECTS - DD) là hư hỏng gây nguy hiểm trực tiếp và tức thời khi xe cơ giới tham gia giao thông. Xe cơ giới không được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, không được tham gia giao thông và phải sửa chữa các hư hỏng để kiểm định lại.

Nguồn: https://plo.vn/quy-dinh-moi-ve-den-o-to-co-khiem-khuyet-van-dat-kiem-dinh-post725056.html

Tổng quan triển lãm Bangkok International Motor Show 2023

Triển lãm xe ô tô lớn nhất Đông Nam Á có tên gọi Bangkok International Motor Show 2023 chính thức khai mạc.

Chia sẻ
Theo THY NHUNG (Pháp luật TPHCM)
Kỹ năng lái xe ô tô Xem thêm
Báo lỗi nội dung