Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng

Thứ Năm, ngày 13/12/2012 08:55 AM (GMT+7)

Những hình ảnh mới nhất về chiếc Nouvo SX phiên bản GP vừa mới bị rò rỉ cho thấy ngày người tiêu dùng trong nước sở hữu phiên bản này không còn xa.

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 1

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 2

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 3

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 4

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 5

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 6

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 7

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 8

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 9

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 10

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 11

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 12

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 13

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 14

Nguyễn Thanh