Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng

Những hình ảnh mới nhất về chiếc Nouvo SX phiên bản GP vừa mới bị rò rỉ cho thấy ngày người tiêu dùng trong nước sở hữu phiên bản này không còn xa.

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 1

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 2

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 3

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 4

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 5

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 6

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 7

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 8

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 9

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 10

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 11

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 12

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 13

Lộ Nouvo SX GP giá khoảng 37 triệu đồng - 14

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thanh
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN