Nguồn: http://danviet.vn/anh-chi-tiet-suv-moi-2022-toyota-highlander-bronze-edition-vanh-vang-dong-5020...

Theo Văn Biên (Dân Việt)

sự kiện Xe Toyota