Nguồn: http://danviet.vn/ly-nha-ky-khanh-my-kheo-mac-do-khoe-hinh-the-5020212391372646.htm

Theo Hồng Linh (Dân Việt)

sự kiện Phong cách thời trang của SAO