Nguồn: http://danviet.vn/khanh-my-diep-lam-anh-gay-chu-y-khi-mac-bikini-dap-xe-5020218712592708.htm

Theo Nguyên Bảo (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Phong cách thời trang của SAO