Nhan sắc 7 ứng viên Đại sứ du lịch

“Nhiều năm nay, tôi đã tham gia các chương trình quảng bá văn hóa của các dân tộc trên thế giới và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá văn hóa - du lịch Việt Nam tại Australia, tôi tự tin mình có thể góp phần mang hình Việt Nam tươi đẹp ra thế giới.” - Huỳnh Thị Ngọc Hân chia sẻ.

Quỳnh_An (Tổng hợp)

Hậu trường những ngôi sao

Xem thêm
Báo lỗi nội dung