Nhan sắc 7 ứng viên Đại sứ du lịch

Diễn viên Lan Phương cũng chính thức gửi hồ sơ xin ứng cử chức vụ Đại sứ du lịch nhiệm kỳ tới.

Quỳnh_An (Tổng hợp)

Hậu trường những ngôi sao

Xem thêm
Báo lỗi nội dung