Hết ngày mùng 8 tháng 3 là ớt lại cay

Hết ngày mùng 8 tháng 3 là ớt lại cay

Chỉ mới hôm qua thôi, bồ hòn và ớt đều ngọt, thế mà sáng nay đã có thơ thế này. Tiêu đề ghi rõ chữ "vài" để nói rằng bài thơ không phải "ám chỉ" tất cả chị em đâu.

Giải trí

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN