VTV 30/6: Mùa cưới

Thứ Bảy, ngày 30/06/2012 08:54 AM (GMT+7)

Trượt đại học ba lần, Khánh Vy nhận ra chuyện học tập để trở thành công chức mẫn cán như bố mẹ không phù hợp với mình. Cô xin bố mẹ cho mở tiệm áo cưới để thử sức kinh doanh. Từ tiệm áo cưới này, Vy đã tìm được tình yêu cũng như những bài học trong đời.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Phim truyện
13h00 Quốc sắc thiên hương - Tập 32

VTV3

0h00 Chỉ cần tình yêu – Tập 29
04h10 Khúc ca cho tình nhân - Tập 20
14h30 Chân trời trắng (Tập 31)
18h00 Bằng chứng ngoại tình - Tập 40
22h20 Chốn hậu cung (Tập 73)

VTV4

05h30

Cuồng phong - Tập 3
13h30 Cuồng phong - Tập 3
22h35 Cuồng phong - Tập 3

VTV6

08h00 Emilia và những người bạn - Tập 22
10h00 Săn nô lệ - Tập 8
19h00 Quý cô tuổi Dần - Tập 15
23h00 Quý cô tuổi Dần - Tập 15

VCTV2

 00h00 Những cơn mưa tình yêu - Tập 3
01h00 Thụy Khúc - Tập 3
02h00 Tha thứ cho anh - Tập 2
03h00 Anh và em - Tập 35
04h00 Đại gia không chồng - Tập 30
05h00 Mùa cưới - Tập 14
06h00 Những cơn mưa tình yêu - Tập 4
07h00 Thụy Khúc - Tập 4
08h00 Tha thứ cho anh - Tập 3
09h00 Anh và em - Tập 36
10h00 Đại gia không chồng - Tập 31
11h00 Mùa cưới - Tập 15
12h00 Những cơn mưa tình yêu - Tập 5
13h00 Thụy Khúc - Tập 5
14h00 Tha thứ cho anh - Tập 4
15h00 Anh và em - Tập 37
17h00 Mùa cưới - Tập 16
18h00 Những cơn mưa tình yêu - Tập 6
19h00 Thụy Khúc - Tập 6
20h00 Chị Dậu - Phần 1
21h10 Chị Dậu - Phần 2
22h00 Đại gia không chồng - Tập 33
23h00 Mùa cưới - Tập 17

VCTV7

00h50 Tình yêu và sự cách trở - Tập 2
01h50 Cặp đôi tuổi dần - Tập 4
02h50 Tình yêu và sự cách trở - Tập 2
03h50 Đối mặt - Tập 5
04h30 Đối mặt - Tập 6
05h30 Tân Bao thanh thiên - Tập 38
06h30 Tình yêu và sự cách trở - Tập 2
07h30 Đối mặt - Tập 7
08h30 Đối mặt - Tập 8
09h30 Tân Bao thanh thiên - Tập 37
10h30 Tình yêu và sự cách trở - Tập 2
11h30 Cặp đôi tuổi dần - Tập 4
12h30 Tân Bao thanh thiên - Tập 38
13h30 Tình yêu và sự cách trở - Tập 2
14h30 Đối mặt - Tập 7
15h30 Đối mặt - Tập 8
16h30 Cặp đôi tuổi dần - Tập 4
17h30 Tình yêu và sự cách trở - Tập 2
18h30 Tân Bao thanh thiên - Tập 38
19h00 Cặp đôi tuổi dần - Tập 5
20h30 Đại ngọc truyện - Tập 33
21h30 Đại ngọc truyện - Tập 34
22h30 Tình yêu và sự cách trở - Tập 3
23h30 Tân Bao Thanh Thiên - Tập 38

(Theo VTC, VTV)