VTV 16/1: Sắc màu đam mê

Một câu chuyện tình yêu đan xen từ quá khứ đến hiện tại với những tình huống khó xử, ẩn chứa đầy âm mưu, sự hiểm độc và sự ganh ghét, nhưng đọng lại trên tất cả là lòng vị tha và tính nhân văn sâu sắc.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h05 Sắc màu đam mê - Tập 1

VTV3

00h00 Đường Sơn đại địa chấn - Tập 33
03h00 Thiếu niên tứ đại danh bổ - Tập 39,40
14h10 Bốn cuộc tình, một người đàn ông - Tập 5
17h00 Thiếu niên tứ đại danh bổ - Tập 41, 42

VCTV1

00h00 Mảnh đất vàng - Tập 153,154
02h30 Nữ hoàng tháng 5- Tập 53
07h00 Bội tình - Tập 16
08h00 Nữ hoàng tháng 5- Tập 53
10h30 Đánh cắp hạnh phúc - Tập 45
11h00 Cô vợ ngôi sao - Tập 40
13h00 Bóng hồng nam học phủ - Tập 5
14h00 Nữ hoàng tháng 5- Tập 54
15h45 Đánh cắp hạnh phúc - Tập 45
16h45 Cô vợ ngôi sao - Tập 41
17h30 Bội tình - Tập 17
19h00 Đánh cắp hạnh phúc - Tập 46
19h30 Mối thù không phai - Tập 33
20h30 Mối tình Như Ý - Tập 30
21h30 Bóng hồng nam học phủ - Tập 6

VCTV2

00h00 Quý bà lắm chiêu - Tập 27
01h00 Socola hay hoa hồng - Tập 20
02h00 Chạy án - Phần 2 - Tập 26
03h00 Hẻm cụt - Tập 5
04h00 Tìm chồng cho vợ tôi - Tập 38
05h00 Vượt qua bóng đêm - Tập 16
06h00 Quý bà lắm chiêu - Tập 28
07h00 Socola hay hoa hồng - Tập 21
08h00 Chạy án - Phần 2 - Tập 27
09h00 Hẻm cụt - Tập 6
10h00 Tìm chồng cho vợ tôi - Tập 39
11h00 Vượt qua bóng đêm - Tập 17
12h00 Quý bà lắm chiêu - Tập 29
13h00 Socola hay hoa hồng - Tập 22
14h00 Ra giêng anh cưới em - Tập 1
15h00 Hẻm cụt - Tập 7
16h00 Tìm chồng cho vợ tôi - Tập 40
17h00 Vượt qua bóng đêm - Tập 18
18h00 Quý bà lắm chiêu - Tập 30
19h00 Socola hay hoa hồng - Tập 23
20h00 Ra giêng anh cưới em - Tập 2
21h00 Hẻm cụt - Tập 8
22h00 Tìm chồng cho vợ tôi - Tập 41
23h00 Vượt qua bóng đêm - Tập 19

VCTV7

00h00 Truy tìm manh mối - Tập 14
01h00 Phải sống - Tập 28
02h00 Cung tỏa Liên Thành - Tập 28
03h00 Truy tìm manh mối - Tập 15
04h00 Hôn nhân giả - Tập 4
05h00 Mật danh Iris 2 - Tập 33
06h00 Cung tỏa Liên Thành - Tập 29
07h00 Truy tìm manh mối - Tập 16
08h00 Làm dâu nhà giàu - Tập 80
09h00 Phải sống - Tập 29
10h00 Truy tìm manh mối - Tập 17
11h00 Thiên mệnh - Tập 4
12h00 Giải cứu tình yêu - Tập 6
13h00 Phải sống - Tập 30
14h00 Văn phòng bác sĩ - Tập 16
15h00 Cung tỏa Liên Thành - Tập 30
16h00 Giải cứu tình yêu - Tập 7
17h00 Mật danh Iris 2 - Tập 35
18h00 Cung tỏa Liên Thành - Tập 31
19h00 Truy tìm manh mối - Tập 19
20h00 Mật danh Iris 2 - Tập 36
21h00 Giải cứu tình yêu - Tập 8
22h00 Làm dâu nhà giàu - Tập 80
23h00 Cung tỏa Liên Thành - Tập 31

Chia sẻ
(Theo VTV, VTC)
Báo lỗi nội dung