HBO 9/10: The Powerpuff Girls Movie

Mọi rắc rối cũng từ đó nảy sinh khi kẻ xấu Jojo đã tranh thủ lợi dụng sức mạnh siêu năng lượng của 3 cô gái để phục vụ âm mưu thôn tính cả thành phố.


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
0h30  I Love You, Man

HBO 9/10: The Powerpuff Girls Movie - 1

2h10 The Blind Side

HBO 9/10: The Powerpuff Girls Movie - 1

4h20  Dragonheart: The Sorcerer's Curse

HBO 9/10: The Powerpuff Girls Movie - 1

6h00 The Wild Thornberrys Movie

7h25  The Powerpuff Girls Movie

HBO 9/10: The Powerpuff Girls Movie - 1

8h40

 Journey To The Center Of The Earth (2008)

HBO 9/10: The Powerpuff Girls Movie - 1

10h15  Trumbo (2015)
12h20

 Vantage Point

HBO 9/10: The Powerpuff Girls Movie - 1

13h50  The Man From U.N.C.L.E.
15h45  Step Up All In

17h35 The Blind Side

HBO 9/10: The Powerpuff Girls Movie - 1

19h45  Furious 7

HBO 9/10: The Powerpuff Girls Movie - 1

22h00 Vacation

23h35  The Visit

HBO 9/10: The Powerpuff Girls Movie - 1

Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình

Chia sẻ
(Theo HBO)
Báo lỗi nội dung