HBO 22/1: The Bucket List

Thứ Năm, ngày 21/01/2016 00:01 AM (GMT+7)

Phim chứa đựng thông thông điệp hãy quý trọng từng phút giây mình đang có bởi vì mỗi giây phút đó có thể là những phút giây cuối cùng của cuộc đời mà chúng ta đang có.


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
1h10 The Usual Suspects
2h55 Leap Of Faith
4h40 Jimmy Neutron, Boy Genius
6h00 Mother (1996)
7h40  The Number 23
9h20  The Score
11h20

 Step Up All In

HBO 22/1: The Bucket List - 1

13h15  Troy
15h55 The Truman Show
17h35  The Bucket List

HBO 22/1: The Bucket List - 1

19h10 10,000 B.C.
21h00  Godzilla

HBO 22/1: The Bucket List - 1

23h00 Ex Machina
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình