HBO 12/8: The Grace Card

Thứ Bảy, ngày 11/08/2012 08:04 AM (GMT+7)

Liệu hai con người với quá nhiều khác biệt này có thể hợp tác được với nhau?

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
0h25  The Grace Card HBO 12/8: The Grace Card - 1 
2h05  Best Defense  
3h35 Hollywood On Set 453  
4h05  Resistance  
5h35  Superstar  HBO 12/8: The Grace Card - 1
7h00  The Wannabes S102: Guys Rock, Girls Rule  
7h30  The Wannabes S103: Tough Cookies  
8h00 Cinderella Story: Once Upon A Song  
9h30  Kung Fu Panda 2 HBO 12/8: The Grace Card - 1 
11h00 Due Date HBO 12/8: The Grace Card - 1 
12h35  Veep S106: Baseball  
13h10 Thor HBO 12/8: The Grace Card - 5 
15h05  The Dilemma HBO 12/8: The Grace Card - 1 
16h55  Batman Returns HBO 12/8: The Grace Card - 1 
19h10 The Bourne Supremacy HBO 12/8: The Grace Card - 1 
21h00 Johnny English Reborn HBO 12/8: The Grace Card - 1 
22h40  The Mummy Returns  HBO 12/8: The Grace Card - 1
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình