Cinemax 27/6: Death Race 2

Thứ Ba, ngày 26/06/2012 07:46 AM (GMT+7)

Bộ phim cho chúng ta thấy thế giới trong một tương lai gần với sự sụp đổ của nền kinh tế, bạo lực xã hội đầy rẫy.

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
0h20 Wes Craven's New Nightmare Cinemax 27/6: Death Race 2 - 1
2h15 Striptease Cinemax 27/6: Death Race 2 - 1 
4h00  Little Nikita  
5h45  Sebastian  
7h25   Carriers Cinemax 27/6: Death Race 2 - 1 
8h45  Meteor Storm  
10h15  April Fool's Day Cinemax 27/6: Death Race 2 - 1 
11h45 Brothers In Arms
13h15  Fright Night Cinemax 27/6: Death Race 2 - 1 
15h00  We're No Angels Cinemax 27/6: Death Race 2 - 1 
16h50 Spies Like Us  
19h10  Murder At 1600  
21h00  Death Race 2 Cinemax 27/6: Death Race 2 - 1 
22h35 Striptease Cinemax 27/6: Death Race 2 - 1 
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình