Cinemax 22/7: Crimson Force

Thứ Bảy, ngày 21/07/2012 07:57 AM (GMT+7)

Phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ đầu tiên lên sao Hoả đã vội vã hạ cánh trên bề mặt để tìm kiếm nguồn năng lượng sạch vĩnh cửu.

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
0h10  Spartacus: Vengeance S210: Wrath Of Gods  
1h10 Wild Things: Diamonds In The Rough  
2h30  Cherry Falls  
4h00  Dead Again Cinemax 22/7: Crimson Force - 1 
5h45  The Last Boyscout Cinemax 22/7: Crimson Force - 1  
7h20  Seattle Superstorm  
8h45  Dante's Peak Cinemax 22/7: Crimson Force - 1  
10h30  Frankenfish  
11h55  Age Of Heroes  
13h30  Crimson Force Cinemax 22/7: Crimson Force - 1 
15h05  The Karate Kid (2010) Cinemax 22/7: Crimson Force - 1 
17h25  Dr Jekyll & Mr Hyde  
19h05  The Eagle  
21h00 Berry Gordy's The Last Dragon  
22h45  Daylight Cinemax 22/7: Crimson Force - 1 
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình