Cinemax 11/6: Bunraku

Chủ Nhật, ngày 10/06/2012 07:30 AM (GMT+7)

Phim là một thế giới kết hợp giữa quá khứ và hiện tại, giữa thực tế và tưởng tượng, giữa Samurai và văn hóa phương Tây.

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
0h30  Point Of No Return  
2h15  Recreator Cinemax 11/6: Bunraku - 1
3h45 Carriers Cinemax 11/6: Bunraku - 1
5h15  The Werewolf Cinemax 11/6: Bunraku - 1
6h45  The Boogens  
8h15 Point Of No Return  
10h00 Teen Wolf Cinemax 11/6: Bunraku - 1 
11h45  The Ripper  
13h30  Armored Cinemax 11/6: Bunraku - 1 
15h00  The Naked Jungle  
16h35  All- star Superman  
18h00 Brothers In Arms  
19h35 Carriers Cinemax 11/6: Bunraku - 1
21h00  Crimson Force  
22h30  Bunraku Cinemax 11/6: Bunraku - 1 
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình